OĞUZ TÜRKLERİNİN URUMİYE GÖLÜ’NE AĞITLARI

Azerbaycan topraklarının, Gülistan ve Türkmençay anlaşmaları sonucu İran ve Rusya arasında paylaşılmıştır. Bunun sonucunda Azerbaycan Türkleri yalnız ikiye ayrılmakla kalmamış bu tarihten sonra Azerbaycan’ın tarihi toprakları parçalanma sürecine girmiştir. Revan, Derbent, Borçalı, Kerkük ve diğer bölgelerin Azerbaycan’ın ana topraklarından koparılma süreci başlamıştır. Kuzey ve Güney Azerbaycan olarak ikiye ayrılan topraklar, Kuzey’de Rus ve Güney’de Fars kültürü etkisi altında kalmıştır. Böylelikle, Azerbaycan Türklerinin milletleşme süreci sekteye uğramıştır.

Kategoriler: Etiketler: