MİMARLIKTA İNCE YAPI TEMEL KAVRAMLAR VE İLKELER

Mimarlık temel alanını oluşturan disiplinler için İnce Yapı kavramı önem taşımakla birlikte bu konuda yapılmış olan akademik kaynakların sayıca az olması bizleri bu kitabın yazımına teşvik etmiştir. Türkiye’nin çeşitli akademik kurumlarında yıllarca vermiş olduğumuz İnce Yapı Elemanları derslerinde özellikle eğitim alanında karşılaşılan sorunları da dikkate alarak, İnce Yapının temel kavramlarının ve detay çözüm mantığının öğretilmesini amaçlayan bu kitapta ince yapıda karşılaşılan sorunlara ilişkin detay çözümleri birer sonuç olarak değil; İnce Yapı ilke ve yöntemlerinin kullanılması yönünden örnekler olarak verilmiştir. Kitapta yapı ve ince yapı kavramı, detay kavramı, yapı oluşumunu etkileyen etmenler, ince yapı detaylandırma ilkeleri, ince yapı tasarımlarında kullanılan gereçler, ince yapı ögeleri, birleştirme ve yüzey oluşturma teknikleri örneklerle incelenmektedir. Kitabın hazırlanmasında Türkiye’de Mimarlık ve İç Mimarlık eğitiminde İnce Yapı ile ilgili kitap ve çalışmaları ile uzun yıllar hizmet vermiş Prof. Dr. Ünal DEMİRARSLAN’ın İnce Yapı Tasarlama İlkeleri ve Uygulama Yöntemleri adlı kitabı temel kaynak olarak kullanılmıştır.