OLCAYTU HAN VE ZAMANI (1304-1316)

Biyografik monografi tarzında yazılan bu çalışmada gerek İran Moğolları gerekse komşu coğrafyalar için son derece önemli gelişmelerin yaşandığı sekizinci İlhanlı sultanı Olcaytu Han’ın hükümdarlık dönemi (1304-1316) ayrıntılı olarak incelendi. XIV. asrın başlarında tarih sahnesinde aktif rol oynayan Olcaytu 24 Mart 1282 tarihinde dünyaya geldi. İlk siyasi faaliyetlerine selefi Gazan Han döneminde Horasan eyaletinde başlayan şehzade Olcaytu Gazan Han’ın vefatıyla 1304 yılında İlhanlı tahtına çıkarak 12 yıl hükümdarlık yaptı. Olcaytu Han şehzadeliğinde İlhanlı Devleti’nin doğu sınırlarını Çağatay Devleti’nin saldırılarına karşı korumak gibi önemli bir görev üstlense de asıl önemli gelişmler onun hükümdarlığı döneminde cereyan etti. Olcaytu Han’ın çok rekli bir dini şahsiyet olması ve bu minvalde aldığı kararlar, İlhanlılara komşu olan devletlere karşı takip ettiği dış siyaset ve iç siyasetteki devlet yönetim biçimi onun dönemini dünya tarihi için önemli kılan temel konu başlıklarıdır.