ÖRGÜTLERDE KARİYER GELİŞİM SÜRECİ

Kariyerin hem objektif/dış yönü hem de sübjektif/iç yönü bulunmaktadır. Çalışanların “inanç ve değerleri” ile “beklenti ve istekleri”, en az iş yerinde yapılan pozisyon düzenlemeleri ve toplam işgücü akışı kadar önemlidir.