ORTA ASYA’DA SOVYET DÖNEMİ SONRASI İSLAMİ HAREKETLER

Orta Asya’nın önemli bir bölümünü oluşturan Türkistan bölgesi, XVII. yüzyıldan itibaren Çarlık Rusya rejiminin, daha sonraları da Sovyetlerin hakimiyetine girmiştir. Bölgenin İslam’la bağını zayıflatan bu gelişmeler, siyasî, sosyal ve kültürel yapısını da değiştirmiştir. Özellikle Sovyetler dönemi Orta Asya Türkleri “Sovyet insanı”na dönüştürülerek kendi tarihinden, kültüründen, milli- manevî değerlerinden uzaklaştırılmaya çalışılmıştır.