ÖRGÜTSEL ÖĞRENME VE BİLGİ MERKEZLERİ

Öğrenme, insan yaşamının her aşamasında yaşanılan ve karşılaşılan sürekli bir olgudur. İnsan öğrendiği sürece kendisini ve çevresini yenileyebilme ve değiştirebilme gücüne ve yeteneğine sahip olmaktadır. Öğrenme olgusu, kendisini bir gereksinim şeklinde göstermekte ve insanın öğrenmeye yönelik çeşitli davranışlar sergilemesine neden olmaktadır. İnsanın, ortaya çıkan sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik yeniliklerden ve değişimlerden haberdar olabilmesi ve bilgi toplumunun sunduğu nimetlerden yararlanabilmesi ancak onun etkin bir öğrenme isteğine ve becerisine sahip olmasına bağlıdır.