PRATİK TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YANSIMALARI

Gayri resmi bilgi ile resmi bilgiyi entegre etmek, sürdürülebilir ve güçlü tarımı geliştirici etkiye sahiptir. Gelenekselden farklı çiftçi türlerinin geliştirilmesi ve mevcut sisteme adaptasyonu ise tarım teknolojilerini benimsemek ve teşvik etmekten geçmektedir. Bu iki ana değişimin yanında, sürdürülebilirliği artırıcı, alana özgü diğer bazı önemli uygulamalar ise meralar için insan kapasitesini, yetenekli ve geleceğin liderlerini büyütmek, tarımsal modernizasyonu sağlamak, organik tarım araştırmalarına daha fazla kaynak ayırmak, küçük ölçekli çiftçilik topluluklarında bilgi ve yenilik akışları sağlamak, kırsal sürdürülebilirlik için arazi toplulaştırmalarını hızlandırmak, yeşil gübre teknolojilerinin uygulanmasını artırmak, tarımda robotların kullanıcı odaklı tasarımına önem vermek, hayvan verimi kadar refahının da iyileştirilmesi için daha fazla çaba sarf etmek,çiftçilik sistemlerinin basitleştirilmesi ve çeşitlendirilmesini sağlamak, yeni eğitim araçlarının tarımsal ekosisteme uyarlanmasını sağlamak ve yoksulluğun üstesinden gelmek gibi kritik öneme sahip uygulamalar da mevcuttur.