BULANIK KONTROLÜN TARIM YÖNETİMİ

Bu kitabın amacı, tarım alanında kullanılan otomasyonun geleneksel kontrole göre hayli avantajlı olan Bulanık Kontrol ile incelenmesi ve uygun bir Bulanık Uzman Sistem tasarımıdır. Bu amaçla Delphi programlama dilinde bir arayüz tasarlanmıştır. Bulanık Kontrol sisteminin giriş parametreleri olarak; sıcaklık, hava nemi, ışık şiddeti, toprak nemi,karbondioksit miktarı ve rüzgâr hızı ele alınmıştır. Çıkış parametreleri olarak da; ısıtma, soğutma, gölgeleme, sulama, ışıklandırma ve havalandırma değerleri ele alınmıştır. Gerçekleştirilen Bulanık Sistemin doğruluğunu test etmek için aynı giriş ve çıkış değerleri kullanılarak Matlab FIS editör programı ile karşılaştırılmış ve sonuçların Matlab’dan elde edilen ii değerlere yakın olduğu görülmüştür. Ayrıca geleneksel kontrol sistemleriyle de karşılaştırılarak gerçekleştirilen sistemin daha avantajlı olduğu tespit edilmiştir.