RAST DERȂMEDLERİ VE RENKLERİ

Tarihi geçmişe sahip Allah’ın bir lütfu olan muhteşem muğam sanatı ve ulu ozan-âşık sanatı, hem Türk dünyası hem de Doğu dünyası kültürüne değerli katkılarda bulunuştur. Azerbaycan klasik halk musikilerinin kıymetli mücevherini: ulu muğam destgȃhlarının ve âşık havalarının timsalinde başarıyla temsil eden şahane sanatın biri muğam, bir diğeri ise ozan – âşık sanatıdır. Bu iki farklı sanat alanı icracı – müzisyenlerin verimli hizmetleri ile muğam destgȃhlarını ve klasik ozan müziklerinin ahenklerini geçniş dönemlerde olduğu gibi günümüzde de uğurla yaşatmaktadır. Türk dünyasının ve Doğu dünyasının halk muziği kültürünün, şaheserinin muğam ve âşık sanatı olduğu dünya müzik otoritelerince de kabul edilmiştir. Muğam sanatı ve Ozan – Bahşi sanatı olmadan Doğu dünyası ve Türk dünyası düşünülemez. Çünkü muğam sanatı ve ulu ozan sanatı Türk dünyasının ve Doğu âleminin milli ve manevi ortak zenginliği – servetidir. Bu iki sanat türü, kendine özgün icra yöntemleri aracılığıyla Türk dünyasını ve Doğu âlemini manevi tellerle birbirine bağlayarak önemli sanat olduğunu her zaman başarıyla kanıtlamıştır.