BELGESEL YAPIMI

Dünya hızla dönüp hızla değiştikçe, insanların yaşamlarında ve belleklerinde de çok şey değişmekte ve yitip gitmektedir. Bu hararetli devinim içinde insanlar zaman zaman yitirdikleri ve asla geri gelemeyeceğini bildikleri anları, anıları, kişileri ve durumları özlemekte, kayıt altına alma gereği hissetmektedir. Belgesel aslında böyle bir duygusal kaygının sonucunda ortaya çıkmaktadır.