RUS GÖÇMEN EDEBİYATINDA NESİR (1920-1990)

Yirminci yüzyıl Rusya tarihinde önemli sosyolojik, kültürel, sanatsal ve ekonomik değişimler yaşanmıştır. Bu değişimlerin yaşandığı en önemli dönemlerden biri de Lenin dönemidir. Kendi ideolojik görüşlerini tüm halka kabul ettirmeye çalışan ve Rusya sınırları içerisinde yaşayan herkesi devrime yönelten V.İ. Lenin, baskıcı tutumuyla edebiyat dünyasını da etkiler. Bu nedenle I. Dünya Savaşı sırasında Rusya’da yaşanan Ekim Devrimi’ni ve baskıyı kabullenemeyen yazarlar, yurt dışına göç etmeye başlar. Sonraki yıllarda ise Rusya’nın II. Dünya Savaşı’na katılmasıyla savaş yıllarında ve savaş bitiminde yaşanan, 1940-1960’lı yılları içine alan ikinci göç dalgası gerçekleşir. N. Kruşçev dönemi yönetiminden memnun kalmayan sanatçıların 1960’lı yıllardan itibaren ülkeyi terk edişleri ise üçüncü göç dalgası olarak ifade edilir. Rus Göçmen Edebiyatı, ülkenin maruz kaldığı baskılara dayanamayıp göç eden yazarların eserleriyle oluşmaya başlar. Göç eden yazarlar, yaratıcılıklarını sergiledikleri eserleriyle ve özgürce ifade edebildikleri düşünceleriyle gittikleri ülkelerde yazılı ve sözlü bir edebiyat yaratırlar.

Kategoriler: Etiketler: