TEBRİZ ÂŞIKLIK GELENEĞİNDE Mehemmed ile Gülendam Destanı

Âşıklar arasında destan söyleme geleneği zayıflasa da günümüzde devam ettiğini görmekteyiz. Azerbaycan sahası, Türk kültürünün en yoğun ve yaygın olan bölgelerinden olduğu için sahada âşıklık geleneğinin önemli bir yeri vardır. Bu bölgede destan söyleme geleneği âşıklar arasında güçlü bir şekilde görülmektedir. Azerbaycan bölgesinin âşıkları arasında destan söyleme geleneği oldukça yaygındır. Bu bölgede insan hayatının üç önemli evresi olan doğum, evlenme ve ölüm aşamalarında âşıkların izlerini görmemiz mümkün. Kahvehane, sünnet düğünleri ve ad verme törenlerinde âşıklar destan veya destan parçalarını dinleyicilerine anlatmaktadır.

Kategoriler: Etiketler: