SAĞLIK KURUMLARINDA LİDERLİK, MOTİVASYON VE PERFORMANS

Değerli okuyucular, günümüzde yaşanan değişimler hizmet sektörünün önemini artırmaktadır. Her insanın bir gün faydalanmak zorunda olduğu sağlık hizmetlerinin de önemi toplumun bilinçlenmesi süreciyle artmaktadır. Bu nedenle sağlık kurumların da sunulan hizmetin kalitesi ve kurumun tercih edilebilirliğinde büyük öneme sahip liderlik davranışı, çalışan motivasyonu ve performansı üzerine alan araştırması yapılarak hazırlanan bu kitabın, çalışanlara ve öğrencilere faydalı olması temennisi ile…