İŞLETMELERİN KATILIM BANKASI TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

‘Faizsiz Bankacılık’ olarak bilinen ve günümüzde finans sektöründe hızla gelişen katılım bankacılığı uygulamalarının ilk örnekleri M.Ö. 2000’li yıllara kadar dayanmaktadır. Tarihsel süreç içerinde çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna ulaşmıştır. Modern anlamda dünyadaki katılım bankacılığının ilk örnekleri 1960’lı yıllarda Mısır’da görülmüştür. Türkiye’de ise ilk olarak 1983 yılında çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile ‘Özel Finans Kurumu’ olarak faaliyet göstermeye başlamışlardır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yapılan değişiklikle 2005 yılında ‘Katılım Bankası’ olarak diğer ticari bankalar ile aynı kanuni haklara sahip olmuşlardır. Katılım Bankacılığı dünyadaki payını her geçen gün arttırmaktadır. Dünyada büyük bankalar arasında yer alan Citibank ve HSCB başta olmak üzere birçok ticari bankanın faizsiz bankacılık işlemleri yapmak üzere kendi bünyelerinde birimler açtıkları görülmektedir. Dünyada da popülaritesi artmaya devam eden katılım bankacılığının bireyler açısından tercih nedenleri üzerine birçok çalışma yakın dönemde yapılmaya başlamıştır. Fakat işletmelerin tercih nedenlerini tespite yönelik araştırmalar sınırlı sayıdadır.