SANAT VE SAĞLIK

Doğası gereği sanat ve yaratım süreci, iyileştirici, güçlendirici ve katartik etkisiyle farklı kültürlerde bir terapi yöntemi olarak kullanımı tarih öncesi dönemlere dayanmaktadır. İnsanlığın varoluşundan bu yana süregelen bir olgu olan sanatın ruhsal, zihinsel ve bedensel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyan çalışmalar son zamanlarda giderek artmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca sanat ve sağlık yaşamın ayrılmaz öğeleri olarak yan yana yer almışlardır. Sanat terapisi, insanın içsel dünyasına anlam vermesine, bilinç dışı duygularını da dışa vurarak yansıtmasına yardımcı olan bir ifade biçimi olarak günümüzde kronik hastalıkların semptomları ile başetme, ilaçların yan etkilerini azaltma, immün sistemi güçlendirme, ruhsal çökkünlüğü önleme, sağlıklı davranışları güçlendirme, gerginlik ve kontrol kaybından kaçınma gibi çeşitli nedenlerle yardım alınan bir alan olmuştur.