SAĞLIK HİZMETLERİNDE LİDERLİK VE TOKSİK LİDERLİĞİN ÇOK YÖNLÜ ANALİZİ

Çağlar boyunca grupların, örgütlerin ve çeşitli toplulukların belirli bir amaca ulaşması için bir araya getirilmesi, onların cesaretlendirilmesi, motive edilmesi ve bir sinerji içerisinde hareket etmelerinin sağlanması için onlara önderlik edecek kişiler belirlenmiştir. Bu kişilerin lider olmalarında etkili olan faktörler olarak zekâsı, görünüşü, dürüstlüğü, güvenilir olması gibi iyi, olumlu ve diğer insanları kendi özgür iradeleriyle arkalarından sürükleyebilecek doğuştan getirmiş oldukları bazı özelliklerinden bahsedilmiştir. Zamanla bu görüşte değişiklik olmuş ve sadece doğuştan getirilen bazı özelliklerle lider olunamayacağından, sonradan öğrenilen ve geliştirilen davranışlarla da en iyi liderlik şeklinin uygulanabileceğinden bahsedilmiştir. Daha sonra bu düşünce ise değişen durumlara göre farklı liderlik şekillerinin uygulanabileceği, tek ve en iyi diye bir liderlik tarzının olmayacağı görüşüyle değişime uğramıştır. Liderlik ve liderle ilgili değişen düşünce zamanla liderliğin sadece olumlu yönlerinin olmayacağı, bazı liderlerin örgütlere, astlarına ve diğer kişilere zarar verebilecekleri şekline dönüşmüştür. Temelde liderlerin öncelikli amacı örgütün hedeflerinin gerçekleştirilmesi olmakla birlikte bazı liderlerin kasıtlı olarak zarar verici davranışlarının olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bu liderlik tarzı literatüre toksik yani zehirli liderlik olarak girmiştir.