SEKTÖREL DÜZEYDE ENERJİ TÜKETİMİ VE BÜYÜME

Modern iktisat teorilerinde enerjinin rolü uzun süreli bir tartışma konusu olmuşsa da, enerjinin üretim sürecindeki önemi Sanayi Devriminden bugüne tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. Sanayi Devriminin yarattığı yeni sosyoekonomik yapı, teknolojinin gelişimi ile bir küresel düzene dönüşmüş ve bu düzenin en belirleyici unsurlarından biri de enerji sahipliği hususu olmuştur. Enerjiye dayalı olmayan bir kalkınma ve büyüme modeli mümkün değildir. Enerjinin yarattığı bu iklim küresel ekonomik krizlerde de başat aktör olmasına neden olmuştur.