İŞLETME İZİN SÜRECİNİN MADENCİLİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Bu çalışmada maden işletme faaliyetleri gerçekleştirilebilmesi için gerekli izin süreci ve bu izin sürecindeki yetkili kurumlar incelenmiştir. Çalışma, yerli ve yabancı maden yatırımcılarının ülkemize maden yatırımı yapabilmesi için almaları gerekli izinlerin prosedürünü ayrıntılarıyla gösteren bir rehber niteliğine sahiptir. Özellikle maden işletmelerinin yapacağı yatırımlarda yatırım kaybı risk derecesini düşürebilmek için, izin sürecinde iznin hangi kurumlarda ne kadar sürede alınabileceği ve karşılaşılabilecek sorunlarda önceden neler yapılabileceği hakkında çalışmada pratik bilgiler verilmiştir.