SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERDE YENİ PERSPEKTİFLER

Günümüz örgütsel mekanizmalarında hem bireysel hem toplumsal düzeyde faaliyette bulunan organizasyonlar çeşitli çevresel etmenlerin etkisi altındadır. Özellikle son yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak sosyo-kültürel yapılar özel sektörde ve kamuda hızlı bir değişimi de beraberinde getirmektedir. Bu açıdan ‘‘Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yeni Perspektifler’’ kavramı sosyal yapı içerisinde özel ve kamu sektörü çerçevesinde değerlendirilmektedir. Sonuç olarak sosyal ve beşeri bilimler açısından değişimin ve bakış açılarının hızlı bir şekilde farklılıklar arz edebildiği, aktörler ve alanlara farklı perspektiflerden yaklaşılan araştırmalara yer verilmiştir.

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERDE YENİ PERSPEKTİFLER

 • EDİTÖRLER:
 • DR. FETULLAH BATTAL
 • ÖĞR. GÖR. İBRAHİM DURMUŞ
 • YAZARLAR:
 • DOÇ. DR. M. FATİH BİLAL ALODALI
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ KURTULUŞ MERDAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMÜR AYDIN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ RAMAZAN SAYAR
 • DR. FETULLAH BATTAL
 • ÖĞR. GÖR. İBRAHİM DURMUŞ
 • GÜRDAL ÇETİNKAYA
 • TUNAY ŞENDAL
 • ULAŞ BİRKAN ÇAKILCI