STK’LAR ve ETKİLİ İLETİŞİM

Sivil toplum çerçevesindeki tartışmaların tarihi antik Yunan’a kadar uzanır. Sivil toplum kavramı, literatürde politik toplumla eş anlamlı kullanılmıştır. Bu yüzden devlet politikasını önemli ölçüde etkiler ve değiştirebilir. Demokrasi, çoğulculuk, hoşgörü, sivil katılım ve vatandaşlık bilinci güçlü bir sivil toplumun temel değerleridir. Sivil toplum kuruluşları, demokratik bir ortamda devletten bağımsız kurumlar olarak insanları bir araya getiren, gönüllülük esasına göre örgütlenmiş, toplumun beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş devlet dışı kuruluşlardır. Türkiye’nin kalkınma sürecinde STK’ların hukuki zemininin sağlamlaşması, sayısının ve niteliğinin artması, karar alma süreçlerine daha fazla katılımı, mali yapısının ve insan kaynağının güçlenmesine bağlıdır.