SAĞLIK KURUMLARINDAKİ YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE YÖNETİMSEL İKNA SÜRECİNDE KULLANDIKLARI ETKİ KANALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu çalışma yöneticilerin kişilik özellikleri ile etki kanalları arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.İnsanların kişilik özelliklerinin yönetimsel ikna sürecinde sıklıkla kullanılan ikna kanalları üzerinde etkili olduğu öngörülmektedir. Bu görüşe dayanarak ‘kişiliğin beş faktör modeli’ ve ‘altı kanal tetkiki’ anketleri uygulanarak, kişilik ile etkileme yöntemleri arasındaki ilişki düzeyinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.