Su Ürünlerinde Modern Perspektifler

Su ürünleri insanoğlunun yeryüzünde var olduğu günden itibaren önemli bir besin ve istihdam alanını oluşturmuştur. Geçmişte kısıtlı imkanlar ile yapılan avcılık ve yetiştiricilik faaliyetleri günümüz teknolojisinin gelişmesi ile birlikte çok farklı bir boyut kazanmıştır. Bu bağlamda son yıllarda su ürünleri alanında yapılan bilimsel araştırmalarda kayda değer artışlar yaşanmıştır. Bilimsel çalışmalardaki artış ile eş zamanlı olarak su ürünleri sektöründe de büyük bir gelişme yaşanmış ve üretim miktarındaki artış hızı, sektörü dünyanın en önemli alanlarından biri haline getirmiştir. Günümüz dünyasında vazgeçilmesi mümkün olmayan bir kaynak durumunda olan su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, yapılan bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen verilerin kullanılması ile mümkündür. Bu noktada yapılan her bir çalışma su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sunmaktadır.