TARIMDA SON TRENDLERİ TASARLAMA

İklim değişikliğinin etkisini azaltmak, bitki yetiştiriciliğinde riskten kaçınmak ve tarım topluluklarına sürdürülebilir geçim kaynakları sağlamak için gereklidir. Bitkilerin genetik olarak iyileştirilmesi, iklim değişikliği olumsuzluklarıyla başa çıkmak için uygun bir uyum stratejisidir. Genomun ve fenotipin bir arada incelenmesi, çevrenin bir genotipin fenotipe dönüşümü üzerindeki etkisinin net olarak anlaşılmasını sağlar. İklim değişikliğine karşı bitki biyoçeşitliliğinden yararlanmak büyük öneme sahiptir. Ayrıca tek başına yoğun kimyasal gübre uygulamaları altında sürekli monokültür sistemi altındaki tarım arazilerinde verimliliğin yavaş yavaş düştüğü ve çevre kalitesinin de bozulduğu görülmektedir. Bu sorunların ışığında, tarım sektörünü sağlıklı ve uyumlu bir ekosistemin bir bileşeni haline getirmek için organik gübrelerin, biyogübrelerin ve diğer mikrobiyal ürünlerin kullanımı çok önemlidir. İlave olarak, birkaç bitki türünün eş zamanlı olarak yetiştirilmesi, homojen ekimin olumsuz özelliklerini ortadan kaldırır, biyoçeşitliliği destekler ve dengeli bir tarım ortaya çıkarır.