SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM & ÇEVRE

Sürdürülebilirlik son zamanlarda popüler konu haline gelmiştir. Tüm sektörleri besleyen tarım sektörü ve çevre ile ilgili yapılan çalışmalar sürdürülebilirliğin temel dinamiğidir. Gelişmiş ülkeler olarak adlandırılan ülkelerde çoğunlukla fayda ve maliyet temelli iktisadi değerler sosyal ve çevresel değerlerin önüne geçmiştir. Sürdürülebilirliğin üç boyutu ele alındığında ekonominin gelişebilmesi için, sosyal boyutun geliştirilmesi, sosyal boyutun güçlendirilmesi için diğer iki boyutu üzerinde barındıran çevreboyutunun korunması ve geliştirilmesi temel şarttır. Eğer sürdürülebilir çevre ve tarım konusunda başarılı olunamazsa sosyal ve ekonomik alanda uzun vadede başarılı olmak mümkün görünmemektedir.