NANOMALZEME SENTEZİ VE GÜNCEL KULLANIM ALANLARI

Endüstrileşme ile birlikte hava kalitesindeki olumsuz etkiler başta kanser olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına sebepolmaktadır. Zehirli gazların ortam atmosferine girişini azaltmak, bununla beraber azaltma stratejileri geliştirmek hayati birzorunluluktur. Sanayileşmenin de hızlanmasıyla birlikte bu kirlilik önemli ölçüde artmıştır. Uçucu organik bileşiklerin neden olduğu toksisite ve tahriş hayvanlara, bitkilere ve hatta insan hayatına zarar verebilir. Adsorbsiyon çalışmalarında kullanılan manyetik nano malzemeler uçucu organik bileşiklerin sebep olduğu kirliliğin giderilmesinde oldukça etkili olmuştur. Bu sebeple kirletici giderimi yöntemleri büyük önem kazanmıştır.