TARİH ARAŞTIRMALARINA FARKLI YAKLAŞIMLAR

İnsanlığın geçmişini kayıt altına almak, araştırmak ve doğru bir şeklinde yorumlamak toplumlar açısından önemlidir. Bu yapılarak milletlerin hayat tarzları, düşünce biçimleri, dünya görüşleri ortaya konur. Her milletin geçmişte sahip olduğu değerleri mevcuttur. Bu değerleri tarihçiler yaptıkları araştırmalarla ortaya koymaktadır. Tarihçi tarafsız kalmayı ilke edinmiş, doğru bildiğini uygun bir dille izah eden, okuyan, araştıran, ilmin değerini bilen, bilim ahlakına sahip olan kişidir. Bu düşüncelerle söz konusu eser hazırlanmıştır. Bu bağlamda kitabı oluşturan bölümler; alanında uzman akademisyenler tarafından yeni kaynaklar ışığında çalışılmış güncel bilgileri içermektedir. Tarihin farklı alanlarına yönelik konuları içeren, farklı bakış açılarıyla araştırılıp incelenerek oluşturulan bu eserin bundan sonra benzer konularda yapılacak çalışmalara örnek teşkil edip katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

TARİH ARAŞTIRMALARINA FARKLI YAKLAŞIMLAR

 • EDİTÖR:
 • ÖĞR. GÖR. DR. AYŞE ERKMEN
 • YAZARLAR:
 • DOÇ. DR. ESMA TORUN ÇELİK
 • DOÇ. DR. FAZIL KARAHAN
 • DOÇ. DR. KAMİL DOĞANCI
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULHAMİT KAVAK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ FARUK TAŞKIN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ İLBEY DÖLEK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ TANSU HİLMİ HANÇER
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ YUSUF ZİYA KESKİN
 • ÖĞR. GÖR. DR. AYŞE ERKMEN
 • DR. NEVİM TÜZÜN
 • ZÖHRE YÜCEKAYA
 • ISBN: 978-625-7279-73-4
detayliarama