TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE TARIMSAL PAZARLAMA

İnsanoğlu tarihten bugüne kadar çok büyük değişim ve gelişim içindedir. İnsanoğlunun göç halinden yerleşik düzene geçmesinden sonra başlayan en önemli uğraşlardan biri tarımdır. Aslında tarım insanoğlunun yerleşik düzene geçmesinin en önemli sebeplerindendir. Tarım sayesinde insanoğlu yerleşik düzenle birlikte yeni bir yola girmiştir. Tarımsal üretim her coğrafyada yapılamayan bir özelliğe sahiptir. Ülkemiz coğrafyası ve iklim koşulları sayesinde birçok tarımsal faaliyet bir arada yapılabilmektedir. Bu nedenle tarımsal faaliyet ve tarım sektörü ülkemizin ekonomik anlamda vazgeçemeye-ceği bir sektördür. Milli gelire, ihracata, diğer sektörlere, istihdama olan katkısı tarımsal üretimi ve aynı zamanda tarım sektörünü vazgeçilmez kılmaktadır. Birçok tarımsal faaliyetin bir arada yapıldığı ülkemizde farklı ürünlerin farklı bölgelere ait olması özelliği bulunmaktadır. Pazarlama ise üretimden önce başlayan ve tüketicinin sofrasına kadar uzanan bir yolu içine almaktadır. Pazarlamanın ekonomik gelişmeye katkısı fayda yaratarak gerçekleşmektedir. Üretimin gelişmesi ve ürün değerlendirmesi sayesinde pazarlama ekonomik gelişmeye katkı yapmaktadır. Pazarlama anlayışına göre zaman içinde üretim faaliyeti sorun olmaktan çıkmış, satış ilerleyen dönemlerde sorun olmuştur.