TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER

Kırsal kalkınma, çiftlik hayvanlarının doğal ve yarı doğal koşullarda refahını geliştirmek için pratik yöntemler sağlayan veterinerlik bilimine sıkıca bağlıdır. Günümüzde hayvan besleme rasyonları hayvan sağlığı ve performansını iyileştirmek için farklı çeşitlilik ve seviyede yeni yem bitkisi, silaj ve diyet katkı maddeleri ilavesi içermeye başlarken, diğer yandan veteriner hekimler ve hayvan bilimcilerinin evcil hayvan davranışlarını biyosensörler gibi hassas teknolojik uygulamalarıkullanarak tespit ve takip ettikleri bir ortamda sürekli akan bilgi, büyük bir veriye dönüşmektedir. Ayrıca ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklarda insan-hayvan-çevre arayüzleri ve ön tanı teknikleri, Covid-19 sonrası dönemde daha da önem kazanmaktadır. Yeni bitkisel türlerin ve biyotik ve abiyotik strese daha dayanıklı yerel popülasyonların kırsal tarımsal sistemlere adaptasyonu da hızla değişen hayvansal-bitkisel üretim sistemlerinin güncel konularına dönüşmüştür.