İŞLETME BİLİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Sosyal Bilimler, birey ve toplum davranışlarını inceler. Her bir sosyal bilim dalı birey ve toplumu farklı yönleriyle araştırır. Fakat, tıpkı bir insanın vücudunu oluşturan organların insan bedeninde mükemmel bir bütünlük ve simetri oluşturması gibi, sosyal bilimlerin de farklı disiplinleri birey ve toplumu farklı yönlerden inceleyerek aynı mükemmelliği ve simetriyi elde ederler.