TARIMSAL PERSPEKTİF

Tarım, insanlığın varoluşuyla başlamış, insanların yerleşik hayata geçişiyle birlikte hızlı bir şekilde gelişmiştir. Dünya nüfusunun hızlı artışıyla birlikte ortaya çıkan sağlıklı ve yeterli beslenme ihtiyacı günümüzde tarımı en önemli parametrelerden biri haline getirmiştir. Azalan tarım arazileri daha fazla ürün ve gittikçe bozulan iklimsel şartlarda daha verimli tarım ürünlerinin üretilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu durum tarım alanında özellikle zirai üretim alanında yapılan çalışmaların önemini artırmış ve teknolojik gelişmelerin tüm uygulamalardaki önemini ortaya koymuştur. Bu kitap oluşturulurken öncelikli amacımız tarım alanında yeni gelişmeleri ön plana çıkararak ekonomik, ekolojik, teknolojik açıdan sürdürülebilir, uluslararası alanda rekabet edebilen tarımsal gelişmelere öncülük etmektir.

TARIMSAL PERSPEKTİF

ISBN: 978-625-8246-95-7