TEKNİK BAKIŞ AÇISIYLA ENERJİ ARAŞTIRMALARI

Günümüzde, dünya nüfusunun aşırı artması ve teknolojik gelişmelerin yaşam standartlarını yükseltmesinden dolayı enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Enerji ihtiyacı giderek arttığından farklı ve etkili enerji üretim yöntemleri tercih edilmektedir. Enerjinin verimli bir şekilde kullanılması ve depo edilmesi başta ülkemiz ve günümüz dünyası için çok önemli bir parametredir. Fosil yakıt kaynaklarının dünya üzerinde giderek azalması ve çevre kirliliğini maksimum seviyeye ulaştırdığından dolayı, ülkeler enerji ihtiyacını nükleer enerjiden karşılamaya başlamışlardır. Nükleer enerjinin yaygınlaşması ile enerji ihtiyacı kısmende olsa karşılanmış ve aynı zamanda nükleer silahların yaygınlaşmasına neden olmuştur. Son 30-40 yıl içerisinde nükleer santrallerde birçok kazalar ve sızıntılar meydana gelmiştir. Nükleer santrallerdeki kazalar insanlığa ve çevreye geri dönüşü olmayan izler bırakmaktadır. Enerji ihtiyacı için yapılan bütün faaliyetler dünya yaşamını kolaylaştırırken, insanlık için istenmeyen olumsuz olaylara neden olmaktadır.