THOMAS PYNCHON’IN NİDASI

I. ve II. Dünya Savaşlarının ardından değişen dünya düzeninde daha yüksek yerde bulunmaya ve sesinin daha yüksek çıkmasını sağlamaya yönelik olarak dünyanın önde gelen devletleri arasında güç mücadelesi yaşanmaya başladı. Thomas Pynchon, bu güç mücadelesinde ABD’nin hem siyasi düzeyde hem de vatandaş düzeyinde yaşadığı ruhi sıkıntıları paranoya özelinde ele almaktadır. Özellikle ABD’nin Rusya ile uzay yarışı, nükleer silahlanmadaki rekabet ve bu rekabetin getirdiği komünistleşme korkusu Thomas Pynchon’ın Slow Learner (1984) adlı hikâye kitabıyla, V. (1963), The Crying of Lot 49 (49 Numaralı Parçanın Nidası) (1966), Gravity’s Rainbow (1973), Vineland (1990), Mason and Dixon (1997), Against the Day (2006), Inherent Vice (2009), Bleeding Edge (2013) başat tema olmasa da net olarak görülmektedir.

THOMAS PYNCHON’IN NİDASI

  • BÜLENT CERCİS TANRITANIR
  • MUHAMMED İKBAL CANDAN
  • ISBN: 978-625-7562-23-2