HEDGE FONLAR, YATIRIM STRATEJİLERİ: TÜRKİYE VE DÜNYA PERFORMANSLARI

Bu çalışma ülkeler bazında hedge fonların performanslarını değerlendirmek, hedge fonların hangi yatırım stratejilerini uyguladıklarını, hangi yatırım stratejisinin uygulamada başarılı hangisinin başarısız olduğunu tespit etmek, hazine bonosu getirileri, piyasa getirileri ve faaliyet süresinin hedge fon getirilerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Türkiye ve 25 ülkede 1999-2018 yılları arasında en az 3 yıl faaliyet gösteren toplam 2.063 hedge fonun verileri kullanılmıştır. Elde edilen veriler Excel, Stata/MP 15 ve IBM SPSS Statistics 25 programlarında analiz edilmiş, performans, başarı, korelasyon ve panel veri analizleri kullanılmıştır.