TOHUMDAN SOFRAYA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TARIMSAL KAYNAK TÜKETİMİ İÇİN BAZI ÖNERİLER

Uluslararası gelişmişlik kavramı zaman içerisinde tarım sektörünü geri plana atmış, sanayi ve dijital sektörleri ön plana çıkarmıştır. Tüm dünyayı etkileyen salgının başlaması; tarım ve hayvancılığın ekonomilerde ve insan yaşamında ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Tarım geçim kaynağı olmasının yanı sıra besin ihtiyaçlarının da karşılandığı, ülkenin ana kaynaklarından birisidir. Tohumdan başlayarak sofraya kadar gelen süreçte yer alan değer zincirinde ziraatın tüm kollarına görev düşmektedir. Mevcut sorunların çözümünde ülke tarımı bir bütün olarak değerlendirilmeli ve ona göre önlemler alınmalıdır.