DİJİTAL ÇAĞDA İŞLETMELER VE VERİYE DAYALI UYGULAMALAR

Günümüzün şartları işletmelerin doğru, etkili ve hızlı kararlar vermelerini gerektirmektedir. Teknolojinin hayatın her alanıyla bütünleşmiş vaziyete gelmesi ve dijitalleşme ise karar verme sürecinin büyük oranda veriye odaklı hale dönüşmesiyle sonuçlanmıştır. İşletmeler daima gerek kendi organizasyon yapıları, gerek ürettikleri çıktılar gerekse müşterileri ile ilgili veriler üretmektedirler. Verilerin hız, hacim, çeşitlilik, değer gibi niteliklerinin artması büyük veri kavramını ortaya çıkarmıştır. Üretilen verilerin analiz edilerek bilgiye dönüştürülmesi, elde edilen bilginin işletmeye katma değer haline getirilmesi gerekmektedir. O halde veri analizi, işletmelerin önem vermesi gereken konuların başında gelecektir. Bu nedenle istatistik, veri madenciliği, veri depolama, metin madenciliği, yapay zekâ, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi alanlar günümüzün popüler konularındandır.