TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLU KREDİLER

Sorunlu krediler, ülkelerdeki tanımı ve kapsamı farklılık gösterse de banka ile borçlu arasındaki geri ödeme anlaşmasının önemli şekilde bozularak tahsilatın gecikmesi ve zarar olasılığının ortaya çıkması şeklinde tanımlanabilmektedir. Sorunlu kredilerin artması hem bankacılık sektöründe hem de reel sektörde ve dolayısıyla ülke ekonomisinde çok ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Geri ödenmeyen krediler, bankanın aktif-pasif durumunu bozarak likidite yapısında azalma meydana getirmektedir. Sorunlu kredilerdeki artış, bankaların sorunlu kredi için ayırdıkları karşılıkları artırarak bankalar kaynaklarını verimli ve karlı yatırımlarda kullanmasını engellemektedir. Gelirleri azalan bankalar sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanmakta, güvenirliliği ve saygınlığı zedelenmektedir. Bazen bu durum bankanın iflası ile sonuçlanabilmektedir. Tahsil edilemeyip sorunlu hale dönüşen krediler bankacılık sektörü kadar reel sektör için de büyük bir risk taşımaktadır. Sorunlu krediler bankacılık sektörünü, bankacılık sektörü işletmeleri, işletmeler de ülke ekonomisini olumsuz yönde tetiklemektedir. Sorunlu kredi miktarı artan bankalar yeni yatırım yapmak isteyen, istihdam artışını sağlamayı hedefleyen firmaların kredi taleplerini karşılayamamakta ve neticesinde de ülke ekonomisinde daralmaya neden olduğu görülmektedir.