ESKİÇAĞ VE SANAT TARİHİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Geçmiş ve tarih her ne kadar zaman zaman birbirinin yerine kullanılsa da, aslında birbirinden farklıdır. Yaşananların, geride kalanların bütünü “geçmiştir; geçmişte kalmıştır. Fakat mevcut ya da “bugün”, geçmişin devamı, olup, geçmiş üzerinden algılanmaktadır. Tarih esas itibariyle insan zihnindeki geçmişle ilgili algılara dayalı olarak inşa edilen bir söylemdir, bir anlayış olarak tanımlanabilir. Tarih, pratik toplumsal bağlantıları olan bir alandır; işlevini tam manasıyla yerine getirebilmesi, Sanat tarihi, Sosyoloji, Felsefe, Coğrafya, Mimarlık, Arkeoloji gibi başka disiplinlerden yararlanması gerekir. Esin kaynağı ne olursa olsun her türlü tarih araştırması, modern akademik tarihe damgasını vurmuş olan titiz eleştiri yöntemine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

ESKİÇAĞ VE SANAT TARİHİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

  • EDİTÖRLER
  • PROF. DR. NİHAT KARAER
  • DR. KAZIM KARTAL
  • ÖĞR. GÖR. NURULLAH NEHİR
  • YAZARLAR
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ HACI ÇOBAN
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKGÜL KAYA ZENBİLCİ
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞENAY SAYIN ALSAN
  • ÖĞR. GÖR. AYTEN AKCAN