TÜRK YARATILIŞ VE TÜREYİŞ DESTANLARI VE DİNÎ MOTİFLER

Türkler uzun tarihleri boyunca dini özellik arz eden değişik inançlara bağlı yaşamışlardır. Bu sahip olunan inançlar içerisinde iptidai ya da yüksek, başka bir ifade ile semavi derecede olanlar vardır. İster iptidai ister semavi okun Türk kültürünü meydana getiren bu inançların tespiti milli bir görev sayılmalıdır. Buradan hareketle bu inançların belirginlik kazanması Türk kültürünü meydana getiren değerlerin, araştırılmasına bağlıdır. Türk kültürünü oluşturan değerlerden biri de milletlerin din, fikir ve sanat bakınmadan sahip oldukları değerler hakkında bilgiler içeren destanlardır.

TÜRK YARATILIŞ VE TÜREYİŞ DESTANLARI VE DİNÎ MOTİFLER

  • DOÇ. DR. NUMAN DURAK AKSOY
  • EDİTÖR: DR. YUNUS EMRE TANSÜ
  • EDİTÖR YARDIMCISI: GÖKHAN ARSLAN
  • ISBN:978-605-7510-73-0