OZAN VE HALK ŞAİRLERİNİN POETİKASI

19. ve 20. yüzyıllar Azerbaycan folklorunun gelişim yollarını, onun karakteristik özelliklerini, bu asırların baska başka temsilcilerinin yaratıcılığını kapsamlı araştırma açısından ozan ve halk şairlerinin edebi mirası zengin bir kaynak olarakoldukça değerlidir. Söz sanatçılarının şiirsel mirası aynı zamanda iki yüz yıllık bir dönemin sosyo-politik sorunlarını, sosyal devlet kuruculuğunu, devletin iç ve dış politikasını öğren- mek açısından da önemlidir. Bu araştırma eseri 2 asırlık zaman diliminde yaşayıp-yaratmış söz sanatçılarının sanatsal yaratıcı- lıgının şiirsel problemlerinin öğrenilmesine adanmıştır.

Kategoriler: Etiketler: