TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ

Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin hızlandırılması için gerekli olarak görülen yatırımların yurtiçi kaynaklardan karşılanama- ması nedeniyle bu ülkelerin dış borçlanmaya olan ihtiyacı giderek artmıştır. Bu ihtiyacı yakından hisseden Türkiye, 1950’li yıllardan sonra doğrudan yabancı sermaye yatırımı, dış borçlanma ve yabancı krediler konusunda köklü politika değişiklikleri yaparak, ekonomik büyüme ve kalkınmasını hızlandırabilmek için dış kaynak kullanımını hızlandırmıştır. Ülkeye ek kaynak girişi sağlayan dış borçlar, verimli alanlarda kullanıldıkları takdirde ekonomik büyüme ve kalkınmayı hızlandırıcı etki yapabilirken, bu paraların verimli olmayan alanlarda kullanılması durumunda ülkeler önemli dış borç krizleriyle karşı karşıya kalabilmektedirler.