TÜRKİYE’DE EKONOMİK KRİZLER VE GELİR DAĞILIMI: 1994, 2001 VE 2008 KRİZLERİ TECRÜBESİ

Ekonomik krizlerin bu yayılma hasiyeti dikkate alındığında, etkisi altına aldığı alanlardan biri de kaçınılmaz olarak bütüncül sistemin bir parçası olan gelir dağılımı sahası olacaktır. Milli gelirin toplumda nasıl dağıldığını ve/veya dağıtıldığını inceleyen gelir dağılımı alanı, toplumsal refahın sağlanmasında kilit rol oynayan ana unsurlardandır. Sair enflasyon, büyüme gibi ekonomik parametrelerin iktisat politikaları yoluyla kontrol edilebilmesi mümkün iken; gelirdağılımında adaletin sağlanması nispeten daha zordur. Nitekim gelir dağılımı adaletsizliği gelişmiş olarak tabir edilen ekonomilerde dahi görülebilmektedi