TÜRKİYE’DE SOSYAL DIŞLANMA: EKONOMETRİK YAKLAŞIM

Sosyal dışlanma kavramı gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde sorun olarak kabul edilmiş ve ülkeler sosyal politikalarının içerisine sosyal dışlanmayı da dahil etmeye başlamıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, 2006-2009 ve 2010-2013 dönemlerinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun gerçekleştirmiş olduğu Gelir ve Yaşam Koşulları (Panel) araştırması verileri ile sosyal dışlanmayı ortaya çıkaran önemli unsurlar dikkate alınarak bir sosyal dışlanma indeksi oluşturmak ve sosyal dışlanmaya neden olan etmenleri Sıralı Probit Modeli ile karşılaştırmalı olarak incelemektir.