ORTA GELİR TUZAĞI VE BRICS ÜLKELERİ

Tarihsel süreç incelendiğinde ülkelerin ilk kalkınma aşamasının genellikle tarıma dayandığı görülmektedir. Devamında ise makineleşme, sermaye birikiminin artması ve emeğin endüstri alanlarına kaymasıyla birlikte üretkenlik artış göstermiştir. Bu artışla birlikte kalkınma sürecinde ekonomiler başlangıçta “düşük gelir” gurubundan “düşük-orta gelir” gurubuna daha sonra ise “yüksek orta gelir” gurubuna ve son olarak ise “yüksek gelir” gurubuna geçiş göstermiştir.