VERGİ TARİFELERİNİN MÜKELLEFLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Vergi devlet ve vatandaş arasında, farklı beklentilerin ve çıkarların çatıştığı sosyal yönleri olan bir çalışma alanıdır. İnsan doğası gereği paylaşmaktan uzak duran, iktisadi dengeleri kendi menfaatleri doğrultusunda kurgulamaya çalışan bir varlıktır. Vergi teorik tanımlarının dışında, mükelleflerin ekonomik konforlarını azaltan, harcanabilir gelirlerini düşüren sonuçlar doğurmaktadır. Devletin vergi toplayabilme hakkı, yasal dayanaklarının dışında sosyal gerekçelere de muhtaçtır. Devletin tek başına haklarından doğan güçle vergi toplayabilmesi mükellefler açısından bir direnç nedeni olacaktır. Mükelleflerin mümkün oldukça vergi toplamanın ekonomik ve sosyal gerekçelerini içselleştirmesi daha sürdürülebilir bir vergilendirme sürecine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle mükelleflerin vergilendirme sürecine ilişkin görüşlerinin alınması ve vergi politikalarının oluşumunda bu görüşlerin kullanılması önem arz etmektedir.

 

ISBN: 978-625-8007-82-4