VETERİNERLİK ALANINDAKİ KAVRAMLAR & GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Gözetim terimlerinin üzerinde anlaşmaya varılan tanımlarının oluşturulması, bu standardizasyonu gerçekleştirmede ilk adım olarak şeffaflığı ve güveni artıracaktır. Pedagojik, etik ve ekonomik faktörlerin bir kombinasyonu tarafından yönlendirilen simülasyon teknolojisinin ve geleneksel eğitim yöntemlerine diğer alternatiflerin kullanımı, teknik becerilerle birlikte temel ve ileri kavramları öğretme aracı olarak veterinerlik eğitiminde giderek daha yaygın hale gelmektedir.