TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ II

Her alanda olduğu gibi bilimsel konularda da yenilenme, farklı bakış açıları ve bilginin doğrulanmasının yanında bilginin yanlışlanması da çok önem kazanmaya başlamıştır. Dünyanın önde gelen ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bilim insanları konulara farklı bakış açıları ile ele alarak en doğru bilgiye ulaşmak amaçlanmaktadır. Bilimin her alanında olduğu gibi özellikle sağlık alanındaki hızlı gelişmeler ve değişimler tıp ve sağlık bilimleri alanında çalışmaların interdisipliner ve multidisipliner yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.