YAPI SEKTÖRÜNDE ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

Yapı sektöründe farklı özelliklere sahip çok sayıda endüstriyel hammadde kullanılmaktadır. Endüstriyel hammaddelerin yapı sektörü içerisindeki kullanım alanlarını belirlemek için en genel sınıflandırma şekli mineral taş ve toprak ürünleri, kimyasal ürünler ve yalıtım malzemeleri olarak yapılabilir. Bu genel sınıflandırmanın ürünleri olarak çimento-klinker, işlenmiş taşlar, kireç, alçı, cam, seramik kaplama malzemeleri, seramik sağlık gereçleri, teknik seramikler, sofra ve süs eşyaları, refrakterler, tuğla-kiremit, hazır beton, mineral yünler ve prefabrik yapı elemanları sayılabilmektedir. Bu ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerden ilk akla gelenleri seramik killeri, kaolen, feldispat, kuvars kumu, kuvars, kuvarsit, alçıtaşı, mermer, marn, kalker, şamot, talk, pirofillit, nefelinli siyenit, pomza, ignimbirit, vollastonit, şiferton ve dolomittir. Bu kitap kapsamında, çok sayıda endüstriyel hammaddeyi kapsayan yapı sektörü için literatürde kaynak yetersizliği olan hammaddelere odaklanılmıştır. Ayrıca endüstriyel hammaddelerin yapı sektörüne uygunluğunun belirlenebilmesi için gerekli olan analiz tekniklerinden bahsedilmiştir.