TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Her bölümde konular teorik veya uygulamalı esasları açıklanarak verilmiştir. Birinci bölümde Çevre mühendisliği uygulama alanlarından birisi olan atıksu arıtımı konusu işlenerek boyar maddelerin arıtımı hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. İkinci bölümde Makine ve Mekatronik Mühendisliğinden akademisyenlerin yapmış olduğu ortak bir çalışma sunulmuştur. Çalışmada farklı kalınlıklardaki duvarlarda ses yalıtımı araştırılmıştır. Üçüncü bölümde Bilgisayar Teknolojileri ve Makine Mühendisliğinden akademisyenlerin Blokzinciri Teknolojisi Bağlamında Nesnelerin İnterneti konusu açıklanmıştır. Dördüncü bölümde Makine ve Mekatronik Mühendisliğinden araştırmacıların nanopartiküllerin pürüzlü yüzeylerde yapışma mukavemetine etkileri detaylı olarak incelenmiştir. Beşinci bölümde SbTeI bileşiğinin elektronik yapısı basınç altında incelenmiştir. Kitabın son bölümünde is su ürünlerinde dondurarak kurutma tekniği hakkında bilgiler bulunmaktadır.