YEREL MEDYADA DİJİTALLEŞME

Dijital medya; metin, ses, görüntü, grafik gibi unsurların bir arada kullanılmasını; bu durum da internet ortamında yerel sınırların ortadan kalmasını sağlamaktadır. Belli bir bölgeye hizmet etmeyen internet; ulusal, uluslararası iletişime olanak sağladığından yerellik algısında da dönüşümlerin oluşmasına neden olmuştur. Yerellik kavramı belirli bir bölgeye gönderme yaparken, internet sayesinde yerel sınırlar aşılmıştır.