YEŞİL ALTYAPI

Uygarlık tarihine bakıldığında, insanın teknolojiyi ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiği ama özellikle olumsuz yaşam koşullarına adaptasyonda doğalı/ doğayı taklit eden uygulamalara yöneldiği görülmektedir. Yeşil Altyapı da, özellikle son 30 yıldır, doğal/ yarı doğal/ yapılı alanlarda tüm bileşenleri ile doğal süreçleri taklit eden uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

YEŞİL ALTYAPI

ISBN: 978-625-8213-00-3